Překonávejte své limity v Area-flow, zóně kde zvyšujete pravděpodobnost stát se takovým sportovcem, jakým chcete být.
IMG_7109
IMG_2649
IMG_5464
IMG_4473
IMG_6985
previous arrow
next arrow

V projektu Areaflow spolupracujeme se sportovci, týmy i trenéry v oblasti sportovní psychologie. Areaflow je autorský projekt Ladislava Vedrala a Ivy Břízové, zaměřený na rozvoj fyzického i duševního zdraví v rovině profesionálního i amatérského sportu.

Podporujeme sportovce v procesu osvojování si technik práce s psychikou, které zvyšují efektivitu sportovního tréninku, zajišťují stabilitu výkonu a umožňují kvalitní regeneraci.

Poznejte možnosti i úskalí, která vznikají v mysli při sestavování Vaší vysněné sportovní konstelace.

Ladislav Vedral & Iva Břízová

Metody sebepoznání

Techniky jsou využitelné v rámci odlišných tréninkových jednotek a zahrnují důležité aspekty psychické stránky výkonu, jako jsou například zvládání stresu, práci s koncentrací a mnoho dalších ( i Vámi zvolených). 


MINDFULNESS PRO SPORTOVCE

FLOW PRO SPORTOVCE

AUTOGENNÍ TRÉNINK PRO SPORTOVCE

MEDITAČNÍ A RELAXAČNÍ TECHNIKY

DYNAMICKÁ VIZUALIZACE

KOMUNIKACE SPORTOVEC A TRENÉR

Získejte psychiku na svou stranu


Naučte se postupně a s radostí rozvíjet psychickou stránku sportovního výkonu v zóně, kde nacházíte příležitosti učit se ze zkušeností, zóně, která Vám dává smysl, v zóně spolupráce s Areaflow

Vnitřní svět sportovce

Naším cílem je posilovat Vaše schopnosti pro překonávání psychických limitů a pomoci Vám dosahovat Vámi vytyčených cílů. Vydejte se s námi k poznání kde jste, abyste mohli udělat krok směrem, kterým chcete jít. 

Systém mysli a psychika

Využívání vnitřní energie

Motivace a koncentrace 

Načítání procesu

Limity a hranice

Intuice a emoce


Spolupráce

Spolupráce pro nás znamená vzájemnou diskusi, ve které nasloucháme Vašim představám. Vytváříme individuálně upravený koncept spolupráce, s přihlédnutím k Vašim potřebám. V rámci zpětné vazby rozvíjíme i reflektujeme proces práce s psychikou, abyste se přibližovali Vaším cílům. 

Projekt je založen na využití technik Mindfulness, Autogenního tréninku, vizualizace a dalších nástrojů, které jsou ověřené vědou i praxí.

O účinnosti nástrojů, se kterými Vás seznamujeme se můžete přesvědčit sami. Prostřednictvím přímé osobní zkušenosti převádíte teorii do praxe, do Vaší každodenní sportovní reality. 

Spolupráce má mnoho podob i co do formy uskutečňování. Například:

 • Semináře s možností praktického nácviku technik
 • Workshopy a přednášky na konkrétní téma
 • Součást Vašeho soustředění – obohacení času 
 • Reflexe a zpracování získaných zkušeností z proběhlé sezony – práce se zpětnou vazbou
 • Sestavujeme pro Vás také individuálně upravené programy dle Vašich potřeb 

Kontaktujte nás


Email: iva@altraidea.com

Telefon: 604 309 330

WhatsApp: 604 309 330

slide 1
Image Slide 1
Není trénink jako trénink ...
Image Slide 2
Zvyšování resilience
Image Slide 3
Rozvíjejte umění sportu v zóně Areaflow
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow

Střípky z našeho příběhu

Terapeutka

 • Magisterské tituly v oboru Práva a Mediálních komunikací na Univerzitě Karlově
 • Bakalářský titul v oboru Žurnalistiky na Masarykově univerzitě
 • Výzkumy v rámci závěrečných prací: Mediace v českém právním řádu a komparativní analýza se zahraniční právní úpravou, Zobrazování postavy soudce ve vybraných českých médiích, Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti: Ochrana osobnosti a svoboda projevu
 • Absolventka řady zahraničních studijních programů a stáží (Alternativní řešení sporů, University of Otago, Nový Zéland)
 • Vzdělávací program Transformace konfliktů napříč kulturami, mírové řešení sporů: SIT Graduate Institute, USA
 • Referent specialista zahraničně politických vztahů a služby: Diplomatická akademie, s.r.o.

Psycholog, Psychoterapeut

 • Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, obor Psychologie
 • Výzkum v rámci závěrečné práce: Bytí v zóně (flow fenomén)
 • Psychoterapeutický výcvik – HERMÉS Group Praha – strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie (800 hodin)
 • Psycholog, manželský a rodinný poradce v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy & Předchozí zkušenost jako Psycholog v Pedagogicko psychologické poradně
 • Vedení odborných seminářů zaměřených na oblast výchovně-vzdělávacího procesu
 • Zaměření na uplatnění konceptu Mindfulness nejen v rámci terapií, ale také v oblasti sportovní psychologie