…Respektující spoluprací k získání odlišných perspektiv, uměním komunikace k dosažení chtěného, porozuměním procesu k vykročení novým směrem…

Objevujte odlišné roviny komunikace, porozumějte jejímu zákulisí, využívejte její potenciál.

Zvyšujte pravděpodobnost dosahování Vašich osobních, profesních i firemních milníků

Osvojte si efektivní nástroje i techniky komunikace, které uplatníte v každodenní praxi.

K vybudování spokojené spolupráce sdílíme Vaše osobní i profesní příběhy. 

Umění rozhovoru
Odlišné postoje
Konfliktní situace
Potenciál spolupráce
Slovy nebo beze slov
Sděleno mezi řádky

Nabízíme Vám více než jen finální produkt. Utváření Vaší zakázky je vzájemným procesem, ve kterém hledáme propojení Vašich potřeb i očekávání a námi poskytovaných oblastí služeb


Posilujeme Vaše dovednosti pro vedení rozhovoru.

Formu spolupráce s našimi klienty přirovnáváme k inspirativnímu rozhovoru u sklenky kvalitního vína a bohaté nabídce pokrmů servírovaných formou rautu. Společně hledáme, jak zvolit skladbu nejvhodnějšího menu za použití z magické kombinace korespondujících ingrediencí.

Analýza, Evaluace, Poradenství, Implementace
Semináře, Přednášky, Workshopy, Edukace
Rovina Firem, Kolektivu, Jedince, Rodiny, Týmu

Společně hledáme možnosti, jak dělat v životě konstruktivní změny.

Propojujeme i překračujeme hranice specializovaných oborů
Právo, Alternativní řešení sporů, Mediace
Psychologie, Terapie, Duševní zdraví
Komunikace, Vyjednávání, Facilitace

Dovolte nám, stát se spolucestujícími na Vaší cestě. Než na nenápadných životních křižovatkách uděláte další krok, rozhlédněme se společně a poznejme, kde se na cestě nacházíte nyní.