Vytváříme s Vámi prostor pro smysluplnou komunikaci. Společně hledáme možnosti, jak dělat v životě změny

Posilujeme Vaše dovednosti pro vedení rozhovoru. Jak komunikovat v pracovních i osobních vztazích, partnerství, v rámci rodiny a výchovy dětí? 

Autorský projekt Mediatér spočívá v kombinaci teoretických konceptů s poznatky získanými praxí s našimi klienty. Podporujeme Vás k získání perspektivnějšího přístupu ke každodenní realitě, kdy v rámci vzájemné spolupráce transformujeme obtížnosti do možností. 

Iva Břízová & Ladislav Vedral

Mediatér jako Váš prostor pro

Zvýšení komunikačních kompetencí

Jak se naučit komunikovat jinak a nalézat porozumění v každodenních interakcích.


 • Využití komunikačních technik v praxi
 • Hledání změny ke stávající situaci
 • Konstruktivní řešení problémů
 • Předcházení konfliktním situacím
 • Zkvalitnění partnerských i rodinných rozhovorů
 • Získání odpovídajících informací
 • Zorientování se v aktuální situaci

Možnost komunikace v náročných situacích

Vytvoření bezpečného prostoru pro vedení rozhovoru.


 • Zvládání i využití „jiskřivých“ momentů ve vztazích
 • Komunikace o nastavení výchovy a péče v zájmu dětí
 • Jak se vypořádat s následkem rozpadu rodiny a partnerského vztahu
 • Jak se co nejlépe, v rámci slušnosti rozvést
 • Hledání budoucího funkčního modelu a jeho následného odlaďování

Účast na seminářích a přednáškách

Filosofie i principy, ze kterých projekt vychází a jeho přidaná hodnota pro praxi.
Službu Mediatér je vhodné využít také jako alternativu k soudnímu řízení, ve fázi předsoudního i soudního řízení a pro nastavení komunikace po vydání soudního rozhodnutí.

Mozaika naší odbornosti

V rámci procesu mediatéru vycházíme zejména z principů těchto vědních oborů.

V procesu Mediatéru vytváříme bezpečný prostor, ve kterém máte příležitost komunikovat, zorientovat se v situaci, slyšet, být slyšen, hledat nové možnosti a činit vlastní rozhodnutí, která Vám připadají správná. 

Iva Břízová & Ladislav Vedral

Náš příběh


Právnička, Zapsaná mediátorka


Psycholog, Psychoterapeut

 • Magisterské tituly v oboru Práva a Mediálních komunikací na Univerzitě Karlově
 • Bakalářský titul v oboru Žurnalistika na Masarykově univerzitě
 • Výzkumy v rámci závěrečných prací: Mediace v českém právním řádu a komparativní analýza se zahraniční právní úpravou, Zobrazování postavy soudce ve vybraných českých médiích, Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti: Ochrana osobnosti a svoboda projevu
 • Absolventka řady zahraničních studijních programů a stáží (Alternativní řešení sporů, University of Otago, Nový Zéland)
 • Vzdělávací programTransformace konfliktů napříč kulturami, mírové řešení sporů: SIT Graduate Institute, USA
 • Referent a specialista zahraničně politických vztahů a služby: Diplomatická akademie, s.r.o.
 • Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, obor Psychologie
 • Výzkum v rámci závěrečné práce: Bytí v zóně (flow fenomén)
 • Psychoterapeutický výcvik – HERMÉS Group Praha – strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie (800 hodin)
 • Psycholog, manželský a rodinný poradce v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy & Předchozí zkušenost jako Psycholog v Pedagogicko psychologické poradně
 • Vedení odborných seminářů zaměřených na oblast výchovně-vzdělávacího procesu
 • Zaměření na uplatnění konceptu Mindfulness nejen v rámci terapií, ale také v oblasti sportovní psychologie

Můžeme vám ukázat alternativní cesty, ale zda se po nich vydáte je pouze Vaše volba, Vaše zodpovědnost, Vaše svoboda.


„Efektivní“ může být ohraný přístup, jdeme na to zkrátka jinak

Namísto uplatňování univerzálních šablon reflektujeme Vaše potřeby a vše přizpůsobujeme jedinečnosti Vašeho příběhu. 

 • Nový autorský projekt tohoto druhu 
 • Vzájemně propojujeme funkční modely – Eklekticismus 
 • V transparentním procesu si po vzájemné dohodě dovolujeme experimentovat
 • Zpracováváme témata z různých úhlů pohledu
 • Garantujeme odbornost a profesionalitu v rámci komplexní služby
 • K Vaším požadavkům v rámci zakázky přistupujeme individuálně 

Cílenými intervencemi společně s Vámi objevujeme ty správné odstíny umění změny.