Salutor, zvolte frekvenci Vašeho zdraví

Tak jako jsme v dětství zažívali spontánní pocity radosti a bezstarostnosti, můžeme i v současnosti vplout do krajin našich Salutorů. V zóně, kde znovu zažíváme tyto pocity, můžeme přirozeně rozvíjet naše schopnosti, objevovat inspiraci a také si dovolit být sami sebou.

Vítáme Vás v Autorském projektu Ladislava Vedrala a Ivy Břízové, který vznikl díky mnohaletým zkušenostem získaných ze spolupráce s Vámi, našimi klienty. V konceptu Salutora Vám na konkrétních příkladech představujeme techniky k dosažení činnosti, která Vám přináší energii, radost i kvalitní odpočinek.

Iva Břízová & Ladislav Vedral

Rádi bychom Vás pozvali na aktuální kurzy:

Nyní můžete uplatnit slevu 11% na Vámi vybraný kurz při přihlášení do 11.9.2022

Spolu s Vámi vytváříme protipól k disfunkčních systémům. Podporujeme růst žádoucích stránek Vaší osobnosti a pracujeme na rozvoji Vašeho potenciálu

Iva Břízová & Ladislav Vedral
V projektu čerpáme z tradičních teoretických konceptů, které propojujeme se zkušenostmi vycházejícími z našeho více-oborového zaměření.

Přínos pro praxi


O možnostech využití vědou i praxí ověřených technik , se kterými Vás seznamujeme, se můžete přesvědčit sami, nejen na základě odborných výzkumů, ale především při praktickém využití těchto nástrojů ve Vaší každodenní realitě.

Stejně jako má každá situace svou alternativu, ke každému příběhu najdeme odlišné úhly pohledu, se kterými lze pracovat v rámci umění změny.

Iva Břízová & Ladislav Vedral

Techniky, které Vám v seminářích nejen představujeme, ale také s Vámi spolupracujeme na jejich porozumění, můžete uplatni v praxi, například:


 • Ve snaze “restartovat” se z každodenním vypětí
 • V rámci pracovního nasazení ke snížení stresu
 • Při výchově dětí a rozvoji jejich potenciálu
 • Při péči o své vztahy i partnerství
 • Ve zvyšování kvality sportovních tréninků
 • Při dělání sportu nebo jakéhokoliv koníčku tak, aby Vás to bavilo
 • Při osvojování umění odpočinout si 
 • V oblastech, kde můžete rozvíjet odlišnost
 • V oblastech, kde je Vaše pojetí zrcadlem i prostorem pro improvizaci, kreativitu a experiment

Techniky můžete uplatnit i v rámci Vaší profese, například jako:


 • Pedagogové
 • Jiní pracovníci v oblasti vzdělávání
 • Podnikatelé
 • Ředitelé, Manažeři
 • Týmy na projektech
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Profesionální i amatérští sportovci
 • Studenti středních i vysokých škol
 • Zaměstnanci na vedoucích i řadových pozicích
 • A také u profese každého z Vás, pokud na sobě chcete pracovat

Na čem nám při vzájemné spolupráci záleží

Podporujeme Vás v respektování Vaší jedinečnosti, v rámci Vámi zvolených technik.

Nejsou důležité Vaše znalosti, ale motivace se něco dozvědět a snaha něco vyzkoušet.

Společně s Vámi objevujeme umění poodstoupit od každodenních šablon reality.

Střípky z našeho příběhu

Právnička, Zapsaná mediátorka

 • Magisterské tituly v oboru Práva a Mediálních komunikací na Univerzitě Karlově
 • Bakalářský titul v oboru Žurnalistiky na Masarykově univerzitě
 • Výzkumy v rámci závěrečných prací: Mediace v českém právním řádu a komparativní analýza se zahraniční právní úpravou, Zobrazování postavy soudce ve vybraných českých médiích, Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti: Ochrana osobnosti a svoboda projevu
 • Absolventka řady zahraničních studijních programů a stáží (Alternativní řešení sporů, University of Otago, Nový Zéland)
 • Vzdělávací programTransformace konfliktů napříč kulturami, mírové řešení sporů: SIT Graduate Institute, USA
 • Referent specialista zahraničně politických vztahů a služby: Diplomatická akademie, s.r.o.

Psycholog, Psychoterapeut

 • Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, obor Psychologie
 • Výzkum v rámci závěrečné práce: Bytí v zóně (flow fenomén)
 • Psychoterapeutický výcvik – HERMÉS Group Praha – strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie (800 hodin)
 • Psycholog, manželský a rodinný poradce v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy & Předchozí zkušenost jako Psycholog v Pedagogicko psychologické poradně
 • Vedení odborných seminářů zaměřených na oblast výchovně-vzdělávacího procesu
 • Zaměření na uplatnění konceptu Mindfulness nejen v rámci terapií, ale také v oblasti sportovní psychologie

Rádi bychom Vás inspirovali k osobnímu poznání, že chyby jsou jen pouhopouhé zkušenosti.

Iva Břízová & Ladislav Vedral

Praktické informace

 • Termín konání nejbližšího kurzu: 28.9. – 29.9.2022
 • Délka: 14 vyučovacích hodin + individuální konzultace
 • Místo: Jizerské hory
 • Maximální počet účastníků: 20
 • Lektoři: Iva Břízová & Ladislav Vedral

V čem je kurz jiný?

 • Kurz je veden dvěma lektory
 • Využití světového vzdělávacího programu: SIT Graduate Institut, USA
 • Více-oborová specializace lektorů a propojení těchto poznatků v rámci komplexního programu (Alternativní řešení sporů, Autogenní trénink, Komunikace, Mediální a komunikační studia, Mindfulness, Právo, Psychologie, Terapie)

 • Osobní konzultace zahrnuta v rámci účasti na kurzu (aplikace představených technik a nástrojů pro Vaše využití v praxi)
 • Při absolvování kurzu, sleva 25 % na individuální konzultaci
 • Možnost výběru semináře:

Těšíme se vydat se s Vámi na dobrodružnou cestu objevování Vašich Salutorů.

Iva Břízová & Ladislav Vedral

Těšíme se na Vaše rezervace i dotazy


Nejste si jisti, jak bude vše probíhat?

Připravili jsme pro Vás představení k autorskému programu Salutor, kde Vám obsah programu i lektory blíže představíme.

Kontaktujte nás


Email: iva@altraidea.com

Telefon: 604 309 330

WhatsApp: 604 309 330


Online představení:

V případě zájmu o online představení seminářů a programu nás prosím kontaktujte, následně Vám sdělíme podrobnější informace.

Více o kurzech Salutor