Udělejte krok tím směrem, kterým byste se rádi vydali …….

Spolupracujeme s jedinci, páry i rodinami v oblasti terapií a osobnostního rozvoje. Tyto služby poskytujeme nejen v rámci Vašeho osobního života, ale spolupracujeme také s firmami, na zkvalitnění Vašeho profesního růstu a spokojenosti.

PSYCHOTERAPIE & PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

HYPNÓZA & HYPNOTERAPIE

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

PÁROVÁ A RODINNÁ TERAPIE

KONZULTACE ONLINE & OSOBNĚ

Poznejte možnosti Vaší mysli a osvojte si techniky, které Vám pomohou nalézt chybějící dílky při sestavování Vaší vysněné životní mozaiky.

Ladislav Vedral & Iva Břízová

Zorientujte se v aktuální životní situaci, získejte prostor urovnat si myšlenky a dodejte si odvahy ke změně … Věnujte se osobním tématům systematicky, smysluplně i efektivně.

V této oblasti poskytujeme také:

 • Semináře
 • Workshopy a přednášky
 • Reflexe a zpracování získaných zkušeností – práce se zpětnou vazbou
 • Sestavujeme pro Vás také individuálně upravené programy dle Vašich potřeb 

O účinnosti nástrojů, se kterými Vás seznamujeme se můžete přesvědčit sami. Prostřednictvím přímé osobní zkušenosti převádíte teorii do praxe, do Vaší každodenní životní reality. 


Ceník

Konzultace (50 minut) – 1350 czk

Konzultace (90 minut) – 1850 czk

Balíček 7 konzultací (50 minut) – 8350 czk

Balíček 7 konzultací (90 minut) – 11350 czk

Vaše dotazy

Kontaktujte nás


Email: iva@altraidea.com

Telefon: 604 309 330

WhatsApp: 604 309 330

Střípky z našeho příběhu

Terapeutka, Zapsaná mediátorka, Právnička

 • Magisterské tituly v oboru Práva a Mediálních komunikací na Univerzitě Karlově
 • Bakalářský titul v oboru Žurnalistiky na Masarykově univerzitě
 • Frekventantka psychoterapeutického výcviku – HERMÉS Group Praha – strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie
 • Výzkumy v rámci závěrečných prací: Mediace v českém právním řádu a komparativní analýza se zahraniční právní úpravou, Zobrazování postavy soudce ve vybraných českých médiích, Zveřejňování informací o obětech trestné činnosti: Ochrana osobnosti a svoboda projevu
 • Absolventka řady zahraničních studijních programů a stáží (Alternativní řešení sporů, University of Otago, Nový Zéland)
 • Vzdělávací program Transformace konfliktů napříč kulturami, mírové řešení sporů: SIT Graduate Institute, USA
 • Referent specialista zahraničně politických vztahů a služby: Diplomatická akademie, s.r.o.

Psycholog, Psychoterapeut

 • Masarykova univerzita v Brně, Filozofická fakulta, obor Psychologie
 • Výzkum v rámci závěrečné práce: Bytí v zóně (flow fenomén)
 • Psychoterapeutický výcvik – HERMÉS Group Praha – strategická a systemická kooperační a komunikační psychoterapie a hypnoterapie (800 hodin)
 • Psycholog, manželský a rodinný poradce v Poradně pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy & Předchozí zkušenost jako Psycholog v Pedagogicko psychologické poradně
 • Vedení odborných seminářů zaměřených na oblast výchovně-vzdělávacího procesu
 • Zaměření na uplatnění konceptu Mindfulness nejen v rámci terapií, ale také v oblasti sportovní psychologie